Mercaz Clal

1/6

בבלעדיות בבניין כלל חנות למכירה
למעלה, קרוב למעליות
50 מר ברוטו 44 נטו
מחיר: 1,350,000
עמלת תיווך מכירות: 2% + מע"מ
אפשרות להשכרה: 6,500 לחודש
תיווך להשכרה: חודש + מע"מ
:לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem