עזרת ישראל

1/4

מחירי קורונה!

במרכז העיר, צמוד לרחוב יפו, מיקום שקט ומרכזי מאוד

קרוב לכל מרכזי העיר,

דירות 2 חדרים מרוהטות במלואן ברמת המלון,

כניסה מיידית עם חוזה לשנה,

מ- 3500-4000 ₪

בוא לראות ולחטוף ...

דמי תיווך: חודש + מע"מ

לפרטים נוספים:

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem