J-Tower 

1/8

להשכרה בבניין המבוקש

!J-Tower
דירת 3 חדרים יפה ומוארת
כ 75 מטר
הדירה מגיעה ללא ריהוט אך יש אופציה לריהוט חלקי
נופים מרהיבים לכיוון יפו
דקה מהשוק וממרכז העיר
מבנה מפואר עם שומר 24/7
תאריך יעד גמיש
מחיר השכרה 6500
דמי תיווך: חודש השכרה + מע"מ
:לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem