ממילה

1/9

למכירה בממילה.
נכס טוב לב
בית פרטי
מלא אופי
מחיר: 2,100,000 דולר
לשיפוץ מלא
יעוד לבנייה של עד 230 מ"ר
המיקום הטוב ביותר

דמי תיווך: 2% + מע"מ

:לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem

1