ניסים בכר

למכירה ברחוב נסים בכר בנחלאות

דירת 3.5 חדרים

דירה מרווחת

3 כיווני אוויר מלאים

מרפסת סוכה (10 מ"ר) 52 מ"ר טאבו + גג צמוד (דירה 32 מ"ר) - בנוי כיום ללא היתר

הדירה במצב טוב קומה 2

מחיר: 2,550,000 ש"ח

 דמי תיווך: 2% + מע"מ

  :לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem