פייר ז'ילבר

1/15

בית המחולק לשלוש יחידות למכירה בבלעדיות בנתניה

רחוב פייר זילבר 7

11.5 חדרים

מגרש 443 מ"ר

באזור שקט

יש בית ספר מעבר לרחוב

הבית זקוק לשיפוץ

מחיר: 3,500,000 ש"ח

דמי תיווך: 2% + מע"מ

:לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem

1