שילו

למכירה בבלעדיות

שטח להרס ולבנייה בלב נחלאות ברחוב שילו

206 מ"ר מגרש

אפשרות לבניית 490 מר

תוכלו להגיע ל 8 דירות + 4 חדרים אחסון פוטנציאל גדול

מחיר 9,500,000 ש"ח

דמי תיווך: 2% + מע"מ

 :לפרטים נוספים

 

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem