יפו

למכירה במרכז העיר
דירה ייחודית
מלא אופי ואותנטיות
44 מ"ר
!מיקום מעולה
מחיר מבוקש: 1,790,000 ש"ח
(המחיר לעיל הוא מחיר כולל לאחר שיפוץ)
דמי תיווך: 2% + מע"מ

:לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem