יד חרוצים

משרדים להשכרה ביד חרוצים 10
המשרדים נעים בין 6 מ"ר ל 20 מ"ר, המחיר לחדר.
חשמל ומים כלולים בהוצאות הבנייה

 אתה צריך לשלם רק עבור אינטרנט AC

וארנונה.
דמי תיווך: חודש שכירות + מע"מ

:לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem