ירמוך

דירה חדשה למכירה בלעדית
,ברחוב ירמוך
,דירת 3 חדרים
,משופץ לחלוטין ברמה גבוהה
קומה 1

,שתיי מרפסות
,יפה ומוארת
.מחיר: 1,940,000 שקל

.דמי תיווך: 2% + מע"מ
:לפרטים נוספים

Noam Homes / T +972-52-8487-391 / office +972-58-793-2222 / noam@noamhomes.com / Even Sapir 24 Jerusalem

Yarmuch Nachlaot Jerusalem

porch